POLMECANIC

creating industry standards

POLMECANIC

creating industry standards

POLMECANIC

creating industry standards

O GRUPIE

POLMECANIC

Polmecanic Sp. z o.o. została zawiązana w 2004 roku. Od 2008 roku zakres działania został rozszerzony poprzez powołanie kolejnego podmiotu – Polmec Sp. z o.o.. Wtedy powstał zalążek grupy POLMECANIC. Cechuje nas wysoka jakość usług, indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz terminowa realizacja projektów, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Zapewniło to nam uznanie wielu poważnych inwestorów i ich zaufanie wyrażone kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami. Grupa Polmecanic w ostatnich latach wzbogaciła się o kolejne podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

OFERTA

GRUPY

∙ montaż, serwis, modernizacje i przegląd urządzeń przemysłowych
∙ przeniesienia, relokacje urządzeń, linii produkcyjnych/montażowych oraz całych fabryk
∙ produkcja, serwis, modernizacje i montaż instalacji do recyklingu odpadów
∙ produkcja i montaż konstrukcji stalowych
∙ wszelkie inne prace w PCV i stali, zwłaszcza nierdzewnej
∙ projektowanie urządzeń i linii technologicznych oraz lakierniczych
∙ projektowanie i dostawy urządzeń  do strumieniowościernego przygotowania powierzchni

∙ montaż, serwis, modernizacje i przegląd urządzeń przemysłowych
∙ przeniesienia, relokacje urządzeń, linii produkcyjnych/montażowych oraz całych fabryk
∙ produkcja, serwis, modernizacje i montaż instalacji do recyklingu odpadów
∙ produkcja i montaż konstrukcji stalowych
∙ wszelkie inne prace w PCV i stali, zwłaszcza nierdzewnej
∙ projektowanie urządzeń i linii technologicznych oraz lakierniczych
∙ projektowanie i dostawy urządzeń  do strumieniowościernego przygotowania powierzchni

kraje, w których mieliśmy swoje realizacje

klientów, którzy nam zaufali

montaże linii produkcyjnych

DZIAŁAMY W

BRANŻACH

Polmecanic group kreuje standardy w branży przemysłowej. Wychodzimy naprzeciw nawet najbardziej złożonym projektom i wymaganiom naszych klientów. Główne branże, w których się specjalizujemy to:

CENIONY

PRODUCENT

POLMECANIC to również ceniony i cieszącacy się zaufaniem klientów producent. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę produktową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

NASZE

REALIZACJE

Polmecanic Group dysponuje własną, profesjonalną bazą narzędziową i sprzętową, flotą transportową oraz zapleczem produkcyjno-warsztatowym. Zatrudniani fachowcy to przede wszystkim: spawacze, (wszystkich metod), monterzy, elektrycy, hydraulicy.

Polmecanic Group dysponuje własną, profesjonalną bazą narzędziową i sprzętową, flotą transportową oraz zapleczem produkcyjno-warsztatowym. Zatrudniani fachowcy to przede wszystkim: spawacze, (wszystkich metod), monterzy, elektrycy, hydraulicy.

KLIENCI

ZAUFALI NAM

Na przestrzeni lat zaufało nam blisko 200 firm. To dla nas niezwykłe wyróżnienie, ale także motywacja do tego, aby nieustannie poszerzać zakres oferowanych przez nas usług.

KLIENCI

ZAUFALI NAM

Na przestrzeni lat zaufało nam blisko 200 firm. To dla nas niezwykłe wyróżnienie, ale także motywacja do tego, aby nieustannie poszerzać zakres oferowanych przez nas usług.

PROJEKTY

BADAWCZO-ROZWOJOWE

POLMECANIC bierze aktywny udział w projektach badawczo-rozwojowych Komisji Europejskiej. Jesteśmy dumni z możliwości współtworzenia nowych technologii we współpracy z najbardziej uznanymi ośrodkami badawczymi w Europie.

1. Nazwa Zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,35 kW w firmie POLMECANIC w miejscowości Skomlin”
2. Wartość ogólna zadania; 91.958,00 zł
3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej; Pożyczka na dofinansowanie zadania w kwocie 86.958,00 zł
4. Opis zakresu projektu: Projekt ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

www.zainwestujwekologie.pl

KONTAKT

Polmecanic Group Sp. z o. o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
polmecanic@polmecanic.eu
rekrutacja@polmecanic.eu

dane

KRS: 0000214022
REGON: 731648650
NIP: 8321947865

Polmec Sp. z o. o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
polmec@polmecanic.eu
rekrutacja@polmecanic.eu

dane

KRS: 0000304620 

REGON: 100502862

NIP: 8322025056

PMF Industrie SAS
124 Rue Nationale
37 250 Montbazon
contact@pmfi.fr

dane

TVA: 13 832264915 

SIRET: 832264915000014

SIREN: 832264915

PMD Industrieservice
GmbH

An der Haune 9, 36251 Bad Hersfeld
info@pmd-industrieservice.de

dane

HRB 2853
VAT: DE 315928624
Steuernummer: 02624130391

POLTECH Engineering
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
biuro@poltechengineering.com

dane

KRS: 631482 
REGON: 730974694
NIP: 8321807130

PMB STEEL Sp. z o.o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
biuro@pmb-steel.pl
rekrutacja@polmecanic.eu

dane

KRS: 0000772824
REGON: 382773217
NIP: 8322084662

1. Administratorem danych osobowych jest Polmecanic Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. możliwy jest drogą mailową: polmecanic@polmecanic.eu lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48 43 840 46 34.
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Polmecanic Group Sp. z o.o korespondencji i udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Polmecanic Group Sp. z o.o Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Polmecanic Group Sp. z o.o, jak też podmioty udzielające Polmecanic Group Sp. z o.o wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT).
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 12 miesięcy.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową
uodo.gov.pl.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia
przesłanej korespondencji.

PROJEKT I WYKONANIE