PRACUJ Z NAMI

rekrutacja na nowe stanowiska

OFERTY PRACY

Szukasz pracy? Zobacz, na jakie stanowiska obecnie rekrutujemy, wypełnij formularz i skontaktuj się z nami!

Elektromonter

zobacz ogłoszenie

APLIKUJ ONLINE!

W trzech prostych krokach: podaj nam swoje dane kontaktowe, wybierz stanowisko i dołącz wymagane dokumenty.

Imię (wymagane)

E-mail (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Wpisz nazwę stanowiska (wymagane)

Napisz jakie posiadasz uprawnienia (opcjonalne)

Języki obce (opcjonalnie)
j. angielskij. niemieckij.francuskiinny

Prawo jazdy (opcjonalnie)
kat. Bkat. B+Ekat. Ckat. C+E

Opowiedz nam krótko o swoim doświadczeniu (opcjonalnie)

Dołącz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Polmecanic Group Sp. z o.o. z siedzibą w Skomlinie ul.Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Dane do kontaktu:
a) telefon: +48 43 840 46 34
b) e-mail: polmec@polmecanic.eu
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie Kodeksu
Pracy. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


KONTAKT

Polmecanic Group Sp. z o. o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
polmecanic@polmecanic.eu
rekrutacja@polmecanic.eu

dane
KRS: 0000214022
REGON: 731648650
NIP: 8321947865

Polmec Sp. z o. o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
polmec@polmecanic.eu
rekrutacja@polmecanic.eu

dane
KRS: 0000304620
REGON: 100502862
NIP: 8322025056

PMF Industrie SAS
124 Rue Nationale
37 250 Montbazon
sophie.jallet@pmfi.fr

dane
TVA: 13 832264915
SIRET: 832264915000014
SIREN: 832264915

PMD Industrieservice
GmbH

An der Haune 9, 36251 Bad Hersfeld
info@pmd-industrieservice.de

dane

HRB 2853
VAT: DE 315928624
Steuernummer: 02624130391

POLTECH Engineering
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
poltech@poltech.wielun.pl

dane

KRS: 631482 
REGON: 730974694
NIP: 8321807130

PMB STEEL Sp. z o.o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin
+48 43 840 46 34
biuro@pmb-steel.pl
rekrutacja@polmecanic.eu

dane

KRS: 0000772824
REGON: 382773217
NIP: 8322084662

1. Administratorem danych osobowych jest Polmecanic Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. możliwy jest drogą mailową: polmecanic@polmecanic.eu lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48 43 840 46 34.
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Polmecanic Group Sp. z o.o korespondencji i udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Polmecanic Group Sp. z o.o Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Polmecanic Group Sp. z o.o, jak też podmioty udzielające Polmecanic Group Sp. z o.o wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT).
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 12 miesięcy.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową
uodo.gov.pl.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia
przesłanej korespondencji.

PROJEKT I WYKONANIE