POLMECANIC

creating industry standards

POLMECANIC

creating industry standards

POLMECANIC

creating industry standards

O GRUPIE

POLMECANIC

Polmecanic Sp. z o.o. została zawiązana w 2004 roku. Od 2008 roku zakres działania został rozszerzony poprzez powołanie kolejnego podmiotu – Polmec Sp. z o.o.. Wtedy powstał zalążek grupy POLMECANIC. Cechuje nas wysoka jakość usług, indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz terminowa realizacja projektów, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

15-letnie doświadczenie wpłynęło nie tylko na zakres naszych prac, ale również na relacje łączące nas z naszymi Klientami. Pracujemy dla nich i dla nich się rozwijamy.

Grupa Polmecanic w ostatnich latach wzbogaciła się o kolejne podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

HISTORIA

GRUPY

W CO

WIERZYMY

W Polmecanic Group łączymy nowoczesne technologie i realne rozwiązania.
Współpraca stanowi fundament naszych osiągnięć. Czerpiemy inspirację od najlepszych oraz wspieramy swoim doświadczeniem partnerów na całym świecie. Swoimi działaniami chcemy motywować otoczenie do rozwoju dla lepszej przyszłości. Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, tak aby zespół Polmecanic Group był dumny z naszej organizacji.

Skupiamy się na rozwiązaniach, nie na problemach

Jest problem, jest rozwiązanie – nieważne, czy szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta. Ważne, co w niej jest i co z tym zrobimy.

Tworzymy bezpieczne jutro

Wszyscy znamy zasadę, by zadbać o siebie, zanim weźmiemy się za działanie na rzecz innych. Zapewniamy wysokie standardy w zakresie BHP, bo bezpieczeństwo ludzi to inwestycja w przyszłość grupy.

Działamy z pasją

Ludzie słuchają tego, co mamy do powiedzenia tylko wtedy, gdy to, co robimy, pokrywa się ze słowami. Dlatego zaangażowanie i wiarę w działalność grupy wyrażamy w działaniu.

Widzimy w ludziach potencjał

Wierzymy, że to oni są siłą napędową naszej działalności i decydują o jej sukcesie. Stawiamy na rozwój i inicjatywę, dlatego zachęcamy do wyrażania potrzeb i dzielenia się pomysłami.

Wierzymy w zrównoważony rozwój

Dlatego przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska, z myślą o dobru planety, nas samych oraz przyszłych pokoleniach.

Razem możemy więcej, czyli potęga współpracy

Wierzymy, że działając wspólnie łatwiej i szybciej osiągniemy więcej, niż zamierzaliśmy.

OFERTA

GRUPY

  • montaż, serwis, modernizacje i przegląd urządzeń przemysłowych
  • przeniesienia, relokacje urządzeń, linii produkcyjnych/montażowych oraz całych fabryk
  • produkcja, serwis, modernizacje i montaż instalacji do recyklingu odpadów
  • produkcja i montaż konstrukcji stalowych
  • wszelkie inne prace w PCV i stali, zwłaszcza nierdzewnej
  • projektowanie urządzeń i linii technologicznych oraz lakierniczych
  • projektowanie i dostawy urządzeń do strumieniowościernego przygotowania powierzchni zobacz więcej
 

DZIAŁAMY W

BRANŻACH

Dla zorientowanych na sukces firm branży recyklingu, przetwórstwa odpadów wtórnych, automitve grupa Polmecanic posiada szeroki wachlarz możliwości projektowych, wykonawczych jak i produkcyjnych.

Dysponujemy własną, profesjonalną bazą narzędziową i sprzętową, flotą transportową oraz zapleczem produkcyjno-warsztatowym. Główne branże, w których się specjalizujemy to:

NASZE

REALIZACJE

 Nasze realizacje można spotkać w całej Europie, a strategia rozwoju na najbliższe lata, poszerza nasze horyzonty o nowe rynki zbytu na pozostałych kontynentach. W oparciu o sugestie naszego Klienta tworzymy produkty najwyższej jakości. Nie boimy się wyzwań dlatego możemy się pochwalić szeregiem innowatorskich koncepcji.

Nieprzerwanie dążymy do doskonałości, słuchamy Klientów i realizujemy ich potrzeby. Jesteśmy zawsze przygotowani perfekcyjnie i w każdym zakresie.

 

KLIENCI

ZAUFALI NAM

Na przestrzeni lat zaufało nam blisko 250 firm. To dla nas niezwykłe wyróżnienie, ale także motywacja do tego, aby nieustannie poszerzać zakres oferowanych przez nas usług. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę produktową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Realizujemy kontrakty dla spółek państwowych i inwestorów prywatnych. Każdy z produktów tworzony jest we współudziale z Klientem co czyni go wyjątkowym i niepowtarzalnym.

 

KLIENCI

ZAUFALI NAM

Na przestrzeni lat zaufało nam blisko 250 firm. To dla nas niezwykłe wyróżnienie, ale także motywacja do tego, aby nieustannie poszerzać zakres oferowanych przez nas usług. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę produktową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Realizujemy kontrakty dla spółek państwowych i inwestorów prywatnych. Każdy z produktów tworzony jest we współudziale z Klientem co czyni go wyjątkowym i niepowtarzalnym.

 

PROJEKTY

BADAWCZO-ROZWOJOWE

POLMECANIC bierze aktywny udział w projektach badawczo-rozwojowych Komisji Europejskiej. Jesteśmy dumni z możliwości współtworzenia nowych technologii we współpracy z najbardziej uznanymi ośrodkami badawczymi w Europie.

1. Nazwa Zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,35 kW w firmie POLMECANIC w miejscowości Skomlin”
2. Wartość ogólna zadania; 91.958,00 zł
3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej; Pożyczka na dofinansowanie zadania w kwocie 86.958,00 zł
4. Opis zakresu projektu: Projekt ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

www.zainwestujwekologie.pl

KONTAKT

Polmecanic Group Sp. z o. o.
ul. Targowa 10 C, 98-346 Skomlin

+48 43 840 46 34

polmecanic@polmecanic.eu
rekrutacja@polmecanic.eu

dane

KRS: 0000214022
REGON: 731648650
NIP: 8321947865

1. Administratorem danych osobowych jest Polmecanic Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. możliwy jest drogą mailową: polmecanic@polmecanic.eu lub telefoniczną pod numerem telefonu: +48 43 840 46 34.
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Polmecanic Group Sp. z o.o korespondencji i udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust.1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Polmecanic Group Sp. z o.o Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Polmecanic Group Sp. z o.o, jak też podmioty udzielające Polmecanic Group Sp. z o.o wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT).
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 12 miesięcy.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Polmecanic Group Sp. z o.o. zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową
uodo.gov.pl.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia
przesłanej korespondencji.

PROJEKT I WYKONANIE