Polmec Sp. z o.o. z siedzibą w Skomlinie w woj. łódzkim świadczy usługi montażu, modernizacji i relokacji instalacji przemysłowych, w szczególności instalacji do segregacji odpadów oraz instalacji do nanoszenia powłok – lakiernie, anodownie. Nasze projekty prowadzimy na terenie Polski, Unii Europejskiej a także poza jej granicami.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik projektów przemysłowych

miejsce pracy: Polska i zagranica

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja i nadzór montażu instalacji przemysłowych na projekcie w oparciu o dokumentację projektową i przepisy BHP
 • Organizacja, planowanie, nadzór i rozliczanie pracy pracowników oraz podwykonawców
 • Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów BHP
 • Kontrola i planowanie dostaw komponentów do montażu
 • Sporządzanie lub weryfikacja harmonogramu prac oraz kontrola i raportowanie jego realizacji
 • Prowadzenie dokumentacji montażu w powierzonym zakresie
 • Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy interesariuszami projektu

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe min. 10 lat, w tym min. 2 lata w zarządzaniu grupą powyżej 10 osób
 • Doświadczenie w pracy za granicą
 • Płynna znajomość angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość francuskiego lub włoskiego będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość obsługi MS Office, zwłaszcza Excel. Mile widziane podstawy obsługi AutoCad.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz planowania procesów produkcji i montażu
 • Znajomość zasad przepisów BHP i umiejętność ich egzekwowania w podległym zespole
 • Uprawniania UDT na podesty przejezdne i wózki I WJO lub gotowość ich uzyskania
 • Gotowość do wyjazdów – czynne prawo jazdy kat. B. Wyjazdy 80% – praca w biurze 20%
 • Zdolności przywódcze oraz umiejętność planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony (6 miesięcy), a następnie – umowę na czas nieokreślony
 • wsparcie zespołu nie tylko w okresie adaptacji
 • możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • szkolenia i kursy finansowane przez pracodawcę
 • telefon, laptop i samochód służbowy do użytku prywatnego
 • świadczenia z ZFŚS (np. karty podarunkowe na Boże Narodzenie)
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • podczas wyjazdów zagranicznych zakwaterowanie oraz dodatkowe ubezpieczenie

Więcej informacji pod numerem 732 405 748

 

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie poniższych danych i przesłanie aplikacji za pomocą “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE “.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

 

APLIKUJ ONLINE!

W trzech prostych krokach: podaj nam swoje dane kontaktowe,

wybierz stanowisko i dołącz wymagane dokumenty.

 

Imię (wymagane)

E-mail (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Wpisz nazwę stanowiska (wymagane)

Napisz jakie posiadasz uprawnienia (opcjonalne)

Języki obce (opcjonalnie)
j. angielskij. niemieckij.francuskiinny

Prawo jazdy (opcjonalnie)
kat. Bkat. B+Ekat. Ckat. C+E

Opowiedz nam krótko o swoim doświadczeniu (opcjonalnie)

Dołącz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Polmecanic Group Sp. z o.o. z siedzibą w Skomlinie ul.Targowa 10C, 98-346 Skomlin. Dane do kontaktu:
a) telefon: +48 43 840 46 34
b) e-mail: polmec@polmecanic.eu
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie Kodeksu
Pracy. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.